Climaglass®

Climaglass® Y, W

Tepelná, akustická a protipožární izolace
 • Nejvyšší třída reakce na oheň A1
 • Nízká objemová hmotnost
 • Elastické vlákno pohlcující hluk
 • Nízký difusní odpor
ZDE si můžete prohlédnout a stáhnout dokumentaci k materiálu Climaglass®

CLIMAGLASS je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru. Izolaci vyrábíme ve 2 variantách – liší se barvou, objemovou hmotností a součinitelem tepelné vodivosti.

CLIMAGLASS – W – základní vlastnosti
 • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,032 – 0,041 W/m.K
 • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 14 – 28 kg/m3
 • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 28 – 50 kg/m3
 • reakce na oheň A1
 • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
 • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1
CLIMAGLASS – Y – základní vlastnosti
 • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K
 • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 25 – 34 kg/m3
 • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 – 60 kg/m3
 • reakce na oheň A1
 • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
 • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1,1

CLIMAGLASS je určen pro stavební tepelné a akustické izolace vnějších i vnitřních konstrukcí, jako jsou šikmé střechy, podkroví, stropy, podlahy mezi trámy, dělicí stěny, podhledy atd. Aplikace se provádí za sucha za pomoci strojního zařízení a lze ji realizovat tzv. volným foukáním (například půdy) nebo častějším tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. CLIMAGLASS umožňuje izolovat bez spár a kvalitně izolovat i komplikovaná a těžko dostupná místa.

Aplikace je velmi pohodlná – nevznikají při ní žádné odřezky ani jiný odpad, foukání je rychlé a materiál se snadno přesouvá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, je třeba přesně dodržet pokyny výrobce ohledně přesné objemové hmotnost. Při správné aplikaci se materiál ani po mnoha letech nesesedne.

Výhodou CLIMAGLASS je nízká objemová hmotnost, nejvyšší třída reakce na oheň A1, nízký difusní odpor (již zmíněná snadná propustnost pro vodní páru), schopnost dokonale vyplnit prostor až do nejmenších detailů stavby a možnost aplikovat izolaci v libovolné tloušťce v rozmezí od 6 do 60 cm. Elastické vlákno navíc pohlcuje hluk. Uživatelé uvítají i speciální komprimované balení a zdravotní nezávadnost výrobku.